حبوبات

Media Import Export - Kichererbsen

حبوبات

سرشار از فیبر و پروتئین است
استفاده چند منظوره برای سالاد ، فلافل و کاری
با کشت ارگانیک

ساک: 25 کیلوگرم