برنج

Kymya Super Basmati Reis 5Kg

برنج درجه یک باسماتی

برنج درجه یک باسماتی محصولی از پاکستان است که در کیسه‌های 5 کیلویی ارائه می‌شود.، این برنج در دامنه رشته کوه‌های هیمالیا کشت می‌شود، جایی که برای مزارع برنج، بهترین شرابط آبیاری را دارند.

پالت: 132 کیسه 5 کیلویی (33 کارتن) = 660 کیلوگرم

Gilan Darbari - Hashemi und Sadri

گیلان درباری برنج ایرانی

برنج درجه یک صدری و هاشمی با برند ثبت شده گیلان درباری مستقیم از ایران

پالت: 160 کیسه 5 کیلوگرمی